Điều khoản dịch vụ

Tổng quan điều khoản dịch vụ

Chúng tôi là một trang web độc lập. Hoạt động sử dụng trang web của chúng tôi bao gồm truy cập và duyệt trang web của chúng tôi. Xin quý khách hãy đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bắt đầu sử dụng trang web của chúng tôi. Những điều khoản dưới đây sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Để có thể sử dụng hiệu quả, chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao để tham khảo trong tương lai.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều khoản dịch vụ BongCuoi
Điều khoản dịch vụ BongCuoi

Các điều khoản áp dụng khác

Dưới đây là các điều khoản bổ sung áp dụng cho việc bạn sử dụng website của chúng tôi:

 • Chính sách bảo mật của chúng tôi, đưa ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với quá trình xử lý đó và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.
 • Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi (xem phần bên dưới), đưa ra các cách sử dụng được phép và việc sử dụng bị cấm trên trang web của chúng tôi. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận này.
 • Chính sách cookie của chúng tôi, cung cấp thông tin về cookie trên trang web của chúng tôi.

Những thay đổi đối với các điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Vui lòng kiểm tra trang này của chúng tôi theo thời gian để theo dõi về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện. Vì những điều này ràng buộc bạn.

Những thay đổi đối với trang web của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật website của mình theo thời gian. Đồng thời chúng tôi cũng có thể thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu quý khách ý rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi có thể đã lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung đó.

Truy cập trang web của chúng tôi

Trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Do đó việc quý khách truy cập vào website chúng tôi được cho phép dựa trên cơ sở tạm thời. Cùng với đó, chúng tôi có thể đình chỉ, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước. 

Việc website của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc khoảng thời gian nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lí do nào. Bạn có trách nhiệm thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi.

Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều nhận thức được các điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện hiện hành khác, đồng thời tuân thủ chúng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn không được phép sao chép hoặc sử dụng bất kỳ hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này mà không được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Bạn cũng không được cho phép sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại nếu như không xin phép chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Tài liệu không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào gây hiểu lầm, không chính xác, xúc phạm hoặc làm cho chúng tôi bị làm xấu mặt. Bạn phải luôn xác nhận nguồn và xác định tài liệu là chúng tôi.

Không phụ thuộc vào thông tin

Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải nhận được lời khuyên của chuyên gia hoặc chuyên gia trước khi thực hiện hoặc từ chối bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên trang web của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên trang web của mình, nhưng chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ.

Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Không có điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, hoặc gian lận hoặc trình bày sai sự thật của chúng tôi, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà luật pháp không cho phép.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, dù rõ ràng hay ngụ ý.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người dùng nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc các trường hợp khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • Sử dụng, hoặc không thể sử dụng, trang web của chúng tôi;
 • Sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn là người tiêu dùng, xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp trang web của mình cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết trên trang của chúng tôi. Các liên kết như vậy không nên được chúng tôi hiểu là sự chứng thực của các trang web được liên kết đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

Virus

Chúng tôi không đảm bảo rằng website của chúng tôi sẽ an toàn tuyệt đối hoặc không có lỗi hoặc virus. Do đó, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu khiếu này của quý khách khi có vấn đề liên quan xảy ra.

Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống virus của riêng bạn.

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa virus, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Nếu vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Đạo luật sử dụng sai máy tính 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang của chúng tôi của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó.

Bạn không được thiết lập liên kết bằng cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi nếu không có liên kết nào tồn tại.

Bạn không được thiết lập một liên kết đến trang web của chúng tôi trong bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh với các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi.

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi ngoài nội dung đã nêu ở trên, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Các liên kết và tài nguyên của bên thứ ba trong trang web của chúng tôi

Trong trường hợp trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó.

Liên hệ chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email đến info@bongcuoi.com

Cám ơn đã ghé thăm trang của chúng tôi.

Sử dụng bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.
 • Dưới bất kỳ hình thức nào trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu quả trái pháp luật hoặc gian lận nào.
 • Với mục đích làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào.
 • Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi.
 • Để truyền tải, hoặc mua sắm việc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào hoặc bất kỳ hình thức xúi giục tương tự nào khác (thư rác).
 • Cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút, trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi tổ hợp phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào .

Bạn cũng đồng ý:

 • Không được sao chép, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi trái với các quy định trong Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi.
 • Không được truy cập mà không có thẩm quyền, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ: bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi; bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào mà trang web của chúng tôi được lưu trữ trên đó; bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp trang web của chúng tôi; hoặc là bất kỳ thiết bị hoặc mạng hoặc phần mềm nào được sở hữu hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Các thay đổi đối với chính sách sử dụng được chấp nhận

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách sử dụng được chấp nhận này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn phải kiểm tra trang này theo thời gian để nhận thấy bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện, vì chúng ràng buộc về mặt pháp lý đối với bạn. Một số điều khoản trong chính sách sử dụng được chấp nhận này cũng có thể được thay thế bằng các điều khoản hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên trang web của chúng tôi. Xin cám ơn.

Thoát phiên bản di động